Verklighetens äldreomsorg

Många menar att äldreomsorgen i Sverige var bättre förr. Men gamla tiders ålderdomshem var inte bättre. Lena Freiholtz, kvalitetschef på Vardaga, säger tvärtom att äldreomsorgen i landet är som bäst just nu.

medarbetare och äldre kvinna

Många har ingen relation till äldreomsorgen förrän de själva söker efter en boendeplats eller innan de som anhöriga hjälper sina närstående. Därför kan det vara svårt att orientera sig och veta hur man ska förhålla sig till äldreomsorgen. Dessutom har många en bild av att äldreboenden kan bestå av ensamma mörka korridorer, trött personal och dålig mat.

”Det var bättre förr”, är en tanke som snurrar hos många. Lena Freiholtz har jobbat inom äldreomsorgen i 15 år och är i dag kvalitetschef på Vardaga. De har runt 80 äldreboenden runtom i landet, 30 procent av dessa drivs i egen regi och de andra via entreprenad på uppdrag av kommunen.

– Det var inte bättre förr. Även om det hela tiden kan bli bättre har vi aldrig haft så bra äldreomsorg i Sverige som vi har i dag, säger Lena Freiholtz.

Att äldrevården är så bra i dag menar Lena Freiholtz bland annat beror på att forskningen inom området hela tiden blir mer omfattande. Samtidigt är hon väl medveten om att valet av äldreboende skiljer sig från andra tjänster man väljer i livet. Det handlar inte bara om vilken säng man ska sova i och vilket tv-program man ska titta på. Omsorgen berör hela ens vardag, bokstavligt talat.

På Vardagas äldreboenden lägger man därför stort fokus på kvaliteten för sina 4000 boende.

– Nyckeln till kvalitet är att verkligen vara lyhörd med varje person. Kvalitet kan inte vara lika för alla 4000 människor, säger Lena Freiholtz.

För att möta de boendes individuella behov jobbar personalen personcentrerat, vilket innebär att de observerar och kartlägger de boende för att ta reda på vad de behöver och hur de mår. Att någon trivs med en sak behöver inte betyda att grannen tycker likadant.

Dela eller skriv ut sidan:

Det var inte bättre förr. Även om det hela tiden kan bli bättre har vi aldrig haft så bra äldreomsorg i Sverige som vi har i dag.

Lena Freiholtz, kvalitetschef Vardaga