Blandas somatisk- med demensinriktning på avdelningen?


Nej, men ibland kan en person ha både somatiska åkommor och demenssjukdom. Då styr den prioriterade diagnosen.