Finns det läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut?


Ja det finns alltid tillgång till sjukvårdspersonal på våra boenden.