Kan jag ansöka om äldreboende i en annan kommun?


Ja du har rätt att ansöka om boende i den kommun du vill flytta till. Kontakta din biståndshandläggare i den kommun du bor för att få hjälp med ansökan.