Kan jag bo med min make/maka?


I mån av möjlighet försöker vi alltid tillgodose önskemål om att du ska få bo tillsammans med din make eller make.

I Stockholm finns parboendegarantin. Den innebär att den friska maken/makan som flyttar med får betala mat och hyra, men inga omsorgskostnader.

Parboendegarantin gäller inom Stockholms stad, men innebär inte att man är garanterad att få bo på ett specifikt ställe eller i en särskild stadsdel.