Hemtjänst

Vårt mål med hemtjänst är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill och kan, vare sig du har biståndsbeslut från din biståndshandläggare eller inte. Du får hjälp, service och trygghet som passar just dina behov — av välbekanta medarbetare som kommer hem till dig.

Vad kostar det? G

Det beror på hur mycket hjälp du behöver. Kontakta oss eller din biståndshandläggare på kommunen för att få exakta priser.

Kan personalen följa med till sommarbostaden? G

Det är olika i olika kommuner. Kontakta din biståndshandläggare för att se hur det är i just din kommun.

Kan jag få svensk personal? G

Vi försöker alltid att matcha ihop dig med de medarbetare du vill ska komma till dig. Men alla våra medarbetare kan prata och skriva på svenska.

Hur många olika personer kommer att hjälpa mig? G

Det beror helt på hur stora insatser som du behöver. Ju fler besök vi gör hos dig under dagen/natten desto större chans är det att det är olika medarbetare som kommer.

Har personalen id-brickor? G

Ja, alltid.

Måste jag lämna ifrån mig mina nycklar? G

Nej du måste inte lämna ifrån dig dina nycklar. Men om du gör det kan du känna dig trygg med att vi har mycket tydliga nyckelrutiner som säkerställer att de alltid är i gott förvar.

Kan jag få hjälp nattetid? G

Ja det kan du.

Måste jag ha biståndsbeslut från kommunen? G

Det beror på vad du vill ha hjälp med. För personlig omvårdnad behöver du ett beslut från kommunen. Men om du har behov av till exempel städhjälp, ledsagning, trädgårdsarbete, snöskottning och liknande kan du istället köpa tilläggstjänster direkt av oss.

De flesta av tilläggstjänsterna räknas till hushållsnära tjänster vilket betyder att de är avdragsgilla med 50%. På så sätt kan det bli billigare att använda sig av dem än av traditionell hemtjänst.

Kontakta en hemtjänstenhet nära dig för att få mer information om priser.

Kan jag få hjälp med ledsagning? G

Ja om det är beviljat i ditt biståndsbeslut kan du det. Om du inte fått det beviljat kan du istället köpa ledsagning som en tilläggstjänst direkt av oss.

Vem bestämmer vilken hjälp jag får? G

Traditionellt sett har det varit så att det är en biståndshandläggare på kommunen där du bor som tar beslut på hur mycket hjälp du kan få från hemtjänsten. Men i vissa kommuner kan du numera bestämma själv om du tycker du behöver hjälp. Du kan därför kontakta oss direkt utan att först gå till kommunen.

Vem kontaktar jag om jag vill ha hemtjänst? G

Traditionellt sett har det varit så att det är en biståndshandläggare på kommunen där du bor som tar beslut på hur mycket hjälp du kan få från hemtjänsten. Men i vissa kommuner kan du numera bestämma själv om du tycker du behöver hjälp. Du kan därför kontakta oss direkt utan att först gå till kommunen.

Är det alltid samma person som kommer till mig? G

När du blir kund hos oss får du en egen kontaktman som är den person som i största möjliga mån är den som besöker dig. Men beroende på hur många besök du behöver under ett dygn kan det så klart bli andra medarbetare som också kommer.

Kan jag få personal som är "lite äldre"? G

I mån av möjlighet kan vi tillgodose dina önskemål om vilka som ska komma hem till dig.

Är personalen utbildad? G

Våra medarbetare genomgår flera olika interna utbildningar och många har också lång erfarenhet inom yrket.

Kan ni laga mat åt mig? G

Ja det kan vi.