Kan jag få hjälp med ledsagning?


Ja om det är beviljat i ditt biståndsbeslut kan du det. Om du inte fått det beviljat kan du istället köpa ledsagning som en tilläggstjänst direkt av oss.