Kan personalen följa med till sommarbostaden?


Det är olika i olika kommuner. Kontakta din biståndshandläggare för att se hur det är i just din kommun.