Måste jag ha biståndsbeslut från kommunen?


Det beror på vad du vill ha hjälp med. För personlig omvårdnad behöver du ett beslut från kommunen. Men om du har behov av till exempel städhjälp, ledsagning, trädgårdsarbete, snöskottning och liknande kan du istället köpa tilläggstjänster direkt av oss.

De flesta av tilläggstjänsterna räknas till hushållsnära tjänster vilket betyder att de är avdragsgilla med 50%. På så sätt kan det bli billigare att använda sig av dem än av traditionell hemtjänst.

Kontakta en hemtjänstenhet nära dig för att få mer information om priser.