Behöver jag vara alla dagar i veckan på verksamheten?


Nej, du kan komma helt efter dina önskemål så länge de överensstämmer med vad du blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.