Driftsform

Egen regi

Vi erbjuder individuella vårdplatser till kommuner och stadsdelar som de köper efter behov via ett så kallat ramavtal. Verksamheten drivs i lokaler som vi äger eller hyr.

Entreprenad

Vi driver verksamhet på uppdrag av kommuner och stadsdelar under en bestämd tidsperiod och till ett bestämt pris som i förväg gjorts upp i en offentlig upphandling.

Dela eller skriv ut sidan: