Att vara chef och ledare hos oss

Vår vision är att bli den mest attraktiva arbetsgivaren. Vi vill attrahera och behålla nästa generations ledare och medarbetare. Vi behöver engagerade och motiverade ledare som med hjälp av våra värderingar – vi kallar det för det symboliska ledarskapet – har en förmåga att skapa delaktighet och lyfta medarbetarskapet på våra arbetsplatser.

Ledarskapet är centralt i vår ambition att vara en del i att lösa välfärdsutmaningen - vårt viktigaste uppdrag! Ledarskapets betydelse är så viktigt att det utgör en del av vår värdegrund.

  • Vi leder genom att ha medarbetare som vågar och vill och chefer som leder och lyssnar. Det motiverar till nytänkande och utveckling.
  • Vi leder genom att arbeta utifrån beprövade metoder och forskning i kombination med innovativa idéer.
  • Vi leder genom att arbeta med ständiga förbättringar där vi lär av varandra, samverkar och tar tillvara alla medarbetares kompetens, erfarenhet och kunskap.
  • Vi leder genom att vara öppna i alla led. Genom att synliggöra problem som uppstår och lösa dem, förbättrar vi hela tiden vår kvalitet.

Har du en ambition att ta steget och börja som chef? Vi har långt delegerat chefsansvar med gruppchefer på varje arbetsplats med ansvar för ca 15 medarbetare. I övrigt har vi chefsroller på olika nivåer i företaget.   Vill du utvecklas som chef hos oss – håll utkik efter lediga tjänster.

Dela eller skriv ut sidan: