Bästa arbetsplatsen

Ett företags värderingar kan lätt bli en pappersprodukt utan mening. Vi vill påstå att våra värderingar är grundade i verksamheten och har sitt ursprung ”från golvet” vilket gör att värderingarna är lätta att ta till sig och fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet.

Att agera med utgångspunkt från företagets värderingar är ett viktigt led i att skapa en g...

Vi har ett stort fokus på hälsa! Vi drivs av övertygelsen att mår du som medarbetare bra o...

Våra värderingar har processats fram i ett nära samarbete mellan ledning och medarbetare. ...

På Vardaga arbetar vi aktivt och på många olika sätt med att hålla sjukfrånvaron så låg so...