Må Bättre

Vi har ett stort fokus på hälsa! Vi drivs av övertygelsen att mår du som medarbetare bra och trivs på arbetet kommer våra kunder att trivas hos oss. En god hälsa är grunden för ett gott arbete.

Hur vi mår hemma påverkar hur vi mår på arbetet, hur vi mår på arbetet påverkar hur vi mår hemma.  Att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra tror vi är villkoret för att orka med såväl arbetsuppgifter som en aktiv fritid.

Att ha en god hälsa och må bra innefattar många olika saker.  Det är viktigt att inbegripa såväl fysiska, psykiska, som sociala aspekter. Vi har olika forum och arbetssätt för att reflektera och lära mer om detta på våra arbetsplatser.

Livsstilskompetens

Även små hälsosamma steg har betydelse. Att ge en kollega beröm eller uppmärksamma det som fungerar är viktigt för att känna arbetsglädje. En god kondition och styrka påverkar hur vi orkar med våra arbetsuppgifter och förebygger också risken för arbetsskador. Att regelbundet äta och ha en sund kosthållning är viktigt för att orka en hel arbetsdag. Att planera arbetstiden och ta ut sina raster kan  minimera en upplevd stress. Det är inte stressen i sig som är farlig utan bristen på återhämtning.

Ja faktorer som påverkar vår hälsa är många. Att ha en hög livsstilskompetens värdesätter vi hos oss.

Hälsoinspiratörer

Målet är att det ska finnas minst en hälsoinspiratör på varje enhet som vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter har till uppgift att stötta och inspirera kollegor till en sund livsstil. Vi har idag cirka 350 hälsoinspiratörer ute på arbetsplatser runt om i landet.

Tobaksfri arbetsplats

Med hänsyn till våra kunder och medarbetare är alla våra arbetsplatser tobaksfria. Det innebär bland annat att rökning endast är tillåten på fritiden och på angivna platser. Vi vill på olika sätt stötta de som vill sluta röka eller snusa men vi tvingar ingen.  Sedan vi införde tobaksfria arbetsplatser har andelen rökare minskat från 23 procent till 18 procent.

Dela eller skriv ut sidan: