Vi är varandras arbetsmiljö

Att agera med utgångspunkt från företagets värderingar är ett viktigt led i att skapa en god arbetsmiljö. Hur vi beter oss mot varandra ger avtryck i om vi känner arbetsglädje på våra arbetsplatser eller inte.

Du som medarbetare är viktig för oss. Därför lever vi efter värderingen ”Vi bryr oss om och visar respekt”. Att du känner dig säker och trygg och att du trivs och mår bra när du är på arbetet är viktigt. Vi satsar därför mycket på att arbeta med frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. Vi har hälsoinspiratörer på varje arbetsplats i syfte att motivera till en sund livsstil. En god balans mellan arbete och fritid är viktigt för att prestera bra på arbetet.

Vi ska inte dölja att i arbete med andra människor kan det förekomma risker för dig som medarbetare. Det kan innebära situationer med utåtagerande beteende, rena hot-och våldsituationer eller att utsättas för nedsättande kommentarer. Vi arbetar ständigt med att bedöma vilka risker som finns i våra verksamheter och utifrån det säkerställa rutiner för att så långt möjligt är minimera att du som medarbetare ska bli utsatt. Du ska känna dig trygg och säker när du går till arbetet.

Vi ser mångfald som en förutsättning för kvalitet i våra verksamheter. Genom att ha en stor tolerans, nyfikenhet och öppenhet inför varandras olikheter skapar vi en kreativ arbetsmiljö. Återigen en av våra värderingar ”Vi lyckas genom samarbete”.

Vardaga har kollektivavtal tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Dela eller skriv ut sidan: