Vill du bli boendestödjare?

Rollen som Boendestödjare

Jag...

...bidrar med omvårdnad, social omsorg med utgångspunkt från varje persons egna behov och önskemål
...är ansvarig för att det dagliga omvårdnadsarbetet blir genomfört med högsta kvalitet
...har ansvar för att dokumentera i mitt arbete

Utmaningar

Jag...

...kan möta varje individ med respekt och omtanke
...stödjer det friska i varje människa

Framgångsfaktorer

Jag...

...är ansvarskännande
...är empatisk
...har personlig mognad
...tar ansvar för min egen hälsa

Utbildning /erfarenhet

Jag...

...är utbildad som undersköterska eller har gått omvårdnadsprogram med specialinriktning
...har datavana
...behärskar svenska språket i tal och skrift
...arbetar med utgångspunkt i företagets värderingar

Stöd och uppbackning

Jag...

...följer företagets policys- och styrdokument
...samarbetar väl med mitt arbetslag
...har min närmaste chef som coach och arbetsledare
...får och ger information via APT (arbetsplatsträffar)

Tips till dig som behöver komplettera för att ta dig vidare: 

Dela eller skriv ut sidan: