Vill du bli gruppchef?

Rollen som gruppchef

Jag...

...leder och stödjer min arbetsgrupp i det dagliga arbetet
…planerar och fördelar arbetet (schemaläggning och uppföljning)
...håller i utvecklingssamtal och lönesamtal
…har en vilja att utveckla verksamheten och se nya möjligheter
...är delaktig i budgetprocessen på enheten

Utmaningar

Jag...

…är en ”spelande tränare” – en medarbetare i gruppen samtidigt som jag ska leda mina kollegor
…ser det som fungerar bra i verksamheten och stärker goda beteenden
…skapar en nära relationer med kunder och närstående

Framgångsfaktorer

Jag...

…leder med utgångspunkt från företagets värderingar – är en förebild
…har förmåga att ge konstruktiv feedback
…bidrar till arbetsglädje i gruppen och på enheten
…har en vilja att se andra människor växa
…ser till helheten och är en ambassadör för företaget
…tar ansvar för min egen hälsa

Utbildning /erfarenhet

Jag...

…har erfarenhet från omvårdnadsarbetet
…har tidigare ledarerfarenhet
…har utbildning som undersköterska eller omvårdnadsprogram med specialinriktning
…har datavana
…behärskar svenska språket i tal och skrift

Stöd och uppbackning

Jag...

…ingår i enhetens ledningsgrupp
...har min verksamhetschef som min närmaste coach och arbetsledare
...deltar i interna utbildningar anpassade till rollen exempelvis gruppchefsutbildning, utbildning i symboliskt ledarskap eller hälsofrämjande ledarskap.
...deltar i nätverksträffar med andra gruppchefer i organisationen
…får stöd av företagets MAS och kvalitetsutvecklare
...använder styrdokument och konceptbeskrivningar

Tips till dig som behöver komplettera för att ta dig vidare: 

 

Dela eller skriv ut sidan: