Vill du bli hälsoinspiratör?

Rollen som hälsoinspiratör

Inspirera och motivera kollegor till en sund livsstil
Informera eller föreläsa på APT, planeringsdagar
Vara en förebild
Tillsammans med enhetens ledningsgrupp fastställa behov på arbetsplatsen
Planera och genomföra aktiviteter på arbetsplatsen

Utmaningar

Utgå från att hälsa betyder olika för olika personer
Få medarbetare att förstå det egna ansvaret
Skapa delaktighet i medarbetargruppen
Vara inspiratör – inte hälsopolis

Framgångsfaktorer

Vara lyhörd för kollegors behov och önskemål
Se till helheten på enheten
Se hälsa ur ett helhetsperspektiv – fysisk, psykisk och social hälsa
Gilla människor och att tala inför grupp
Utbildning /erfarenhet
Brinnande intresse för hälsofrågor
Förmåga att coacha och inspirera

Stöd och uppbackning

En dags grundutbildning internt
Regelbundna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och vidareutbildning
Stöd från företagets hälsosamordnare
Nära samarbete med verksamhetschef, gruppchef och arbetsplatsombud

Tips till dig som behöver komplettera för att ta dig vidare:

Visa ditt intresse för din närmaste chef
Ta upp eventuellt behov av kompetensutveckling i utvecklingssamtal

Dela eller skriv ut sidan: