Vill du bli sjuksköterska?

Rollen som sjuksköterska

Jag...

…stöttar omvårdnadspersonal på enheten
…utvecklar omvårdnadsarbetet
…stärker hälsa, förebygger sjukdom och ohälsa utifrån individuella möjligheter och behov
...minskar lidande samt att ger möjlighet till en värdig död

Utmaningar

Jag...

…har ett självständigt arbete
…ser det som fungerar bra i verksamheten och stärker goda beteenden
…har ett ansvarsfullt uppdrag

Framgångsfaktorer

Jag...

…är prestigelös
…är flexibel
…vill dela med mig av kunskaper och erfarenheter
…tar ansvar
…arbetar med utgångspunkt från företagets värderingar
…tar ansvar för min egen hälsa
…är trygg i min yrkesroll

Utbildning /erfarenhet

Jag...

…är legitimerad sjuksköterska
…har goda kunskaper i lagstiftning
…har även i vissa fall specialistutbildning alternativt erfarenhet från exempelvis missbruksvård, geriatrik eller medicin
...har datavana

Stöd och uppbackning

Jag...

…har min verksamhetschef som stöd i det dagliga arbetet
…har HSL-team på vissa enheter till stöd alternativt i vissa regioner
…får stöd av företagets MAS och kvalitetsutvecklare
...använder styrdokument och konceptbeskrivningar

Tips till dig som behöver komplettera för att ta dig vidare: 

Dela eller skriv ut sidan: