Vill du bli verksamhetschef?

Rollen som verksamhetschef

Jag...

...ansvarar för att leda, driva och utveckla verksamheten
…ansvarar för kvalitet och lönsamhet
…ansvarar för att vi följer avtal och relevant lagstiftning
...har en nära relation med anhöriga och uppdragsgivare

Utmaningar

Jag...

...har ett självständigt arbete
…har ett tydligt ledarskap
…ser det som fungerar bra i verksamheten och stärker goda beteenden
...har ett ansvarsfullt uppdrag

Framgångsfaktorer

Jag...

…har en ledarpersonlighet
…har kundfokus och en hög servicenivå
…är motiverande och inspirerande
…kan delegera
...har hög integritet och är pålitlig
…kan arbeta självständigt
…är prestigelös
…arbetar med utgångspunkt från företagets värderingar
...tar ansvar för min egen hälsa

Utbildning /erfarenhet

Jag...

…har dokumenterad högskoleutbildning utifrån verksamhetens behov samt tillståndskrav
…har goda kunskaper i lagstiftning
...behärskar svenska språket i tal och skrift
...har datavana

Stöd och uppbackning

Jag...

...har regionchefen som närmaste stöd
…deltar i den regionala ledningsgruppen med chefer från andra verksamheter
…får stöd av staber inom HR, ekonomi, kvalitet, inköp, marknad med flera
…erbjuds interna utbildningar anpassade till rollen
…har stöd i form av olika resurspersoner på enheten och i regionen, exempelvis: hälsoinspiratör på enheten, värderingsambassadör i regionen eller schemaexpert i regionen.

Tips till dig som behöver komplettera för att ta dig vidare: 

Dela eller skriv ut sidan: