Jenny, Daniel och Mårten - blivande specialistsjuksköterskor

Jenny, Daniel och Mårten är tre av de sjuksköterskor som arbetar på Vardagas äldreboenden. Med stöd från Vardaga har de påbörjat en utbildning till specialistsjuksköterska som under två år ger dem möjlighet att studera och jobba med bibehållen lön.

Daniel Alla tre trivs och vill arbeta inom äldreomsorgen.

– Jag har alltid kommit tillbaka till de äldre för att man får så mycket tillbaka från dem, jag började som vårdbiträde, säger Daniel som arbetar på Magdalenagården i Stockholm. 

Att se hela människan var en utgångspunkt för Jenny redan när hon valde att bli sjuksköterska. Då var siktet inställt på att arbeta långsiktigt med små barn. Men hon ändrade sig och började istället arbeta på Vardagas äldreboende Tomtebogården i Mora.

– Och nu vill jag inte härifrån. Det tar mycket kraft att arbeta inom äldrevården men man får så mycket tillbaka. Här har vi stora möjligheter att vara delaktiga och själva påverka vårt arbete på ett självständigt sätt men i kombination med de rutiner som finns inom Vardaga, säger Jenny.

– Som sjuksköterska är jag verkligen spindeln i nätet på Tomtebogården. Jag är med i hela livet kring de boende, inte bara deras sjukdom. Det har verkligen blivit att jag får arbeta med den helhet som jag ursprungligen tänkte mig, fast i andra änden av livet, säger hon.

Specialistsjuksköterskeutbildning

Jenny, Daniel och Mårten har precis påbörjat en utbildning till specialistsjuksköterska. Under två år läser de på distans 50 procent och arbetar på sina ordinarie arbetsplatser 50 procent med bibehållen lön.

JennyJenny tycker att utbildningen ger fantastiska möjligheter för henne, men att den även är en investering för hennes arbetsplats och Vardaga som företag, eftersom kompetensen ökar hos medarbetarna.

Daniel och Mårten håller med.

– Jag hade inte haft råd att läsa utbildningen om jag inte kunnat göra det på arbetstid, säger Daniel.

– Att läsa vidare lönar sig ju inte rent ekonomiskt, på samma sätt som till exempel för läkare, utan det handlar om att skaffa sig nya kunskaper och utvecklas i arbetet. Det är nog inget jag skulle gjort utan stödet från Vardaga, säger Mårten som arbetar på Marieberg i Stockholm.

Vidareutbildningen kommer att vara till god nytta i deras dagliga arbete.

– Det är en väldigt komplex vård vi ger. De äldre människor som vi arbetar med har inte bara ett problem utan många gånger handlar det om flera saker, många läkemedel, flera sjukdomar och kanske demens. Då behövs det mycket kunskap för att kunna ge den bästa vården, säger Jenny.

Mårten– Som sjuksköterska särskilt på ett litet boendet är det ganska ensamt och jag hoppas att utbildningen gör att jag bli tryggare i de beslut jag fattar, säger Mårten.

Daniel pekar på att ansvaret är särskilt stort för sjuksköterskor i äldreomsorgen. Läkaren är sällan på plats dagligen utan det är sjuksköterskorna som får fatta besluten. För hans personliga del handlar det också om att fortsätta att utvecklas i yrket, att blicka framåt, tänka nytt och inte stagnera. 

Dela eller skriv ut sidan:

Jag har alltid kommit tillbaka till de äldre för att man får så mycket tillbaka från dem.

Daniel, sjuksköterska på Magdalenagården