För att fånga upp fler ungdomar med drivkraft och intresse för vårdbranschen erbjuder Vardaga praktikplatser, bland annat genom samverkansprojektet Advisory Board.

Konceptet Den bästa starten ger dig som ensamkommande ungdom en möjlighet att praktisera under åtta veckor på ett av våra äldreboenden. Under praktikperioden får du en inblick i vårdyrket och ibland tillräckligt mycket praktisk erfarenhet för en anställning. 

Hjälper både ensamkommande ungdomar och Vardaga

Det råder personalbrist inom vård och omsorg. Utmaningen är att attrahera motiverade medarbetare till vård- och omsorgsyrkena. Om vi lyckas ta tillvara drivkraften hos de ungdomar som kommer hit, och fånga upp dem som har ett intresse för vård och omsorg, så kan det bidra till att vi säkrar framtidens personalbehov. Dessutom bidrar det till att fler ensamkommande unga får in en första fot på arbetsmarknaden, får arbetskamrater, skapar ett nätverk och, om de passar för vårdyrket, hittar en sysselsättning som känns meningsfull.

Vi försöker alltid att motivera våra praktikanter att bygga vidare med någon form av vårdutbildning. Vi ställer höga krav på våra medarbetarel vad gäller utbildning, språkkunskaper samt intresse och lämplighet för yrket. Det är viktigt att vi säkrar kvaliteten i äldreomsorgen. Förutom att en utbildning ökar chansen att få anställning hos oss tror vi också att det är ett bra sätt för ungdomarna att lära sig språket ordentligt och integreras i det svenska samhället.

Advisory Board – integrationsmodell som leder till jobb för ensamkommande ungdomar

Agaton Communications har under fem års tid arbetat med en egenutvecklad integrationsmodell, Advisory Board. Advisory Board går ut på att skapa förutsättningar för samverkan mellan politik och näringsliv som leder till jobb för ensamkommande. Den övergripande ambitionen och målsättningen är att bygga en plattform inom kommunen, där kommunledning, tillsammans med näringslivsenheten, socialförvaltningen och det lokala näringslivet gemensamt tar sig an de utmaningar och möjligheter som finns, för att ge ensamkommande goda förutsättningar att integreras in på arbetsmarknaden.

Dela eller skriv ut sidan: