Praktik och utbildning för nyanlända

Vardaga och systerföretaget Nytida driver ett flertal projekt för att erbjuda praktik, utbildning och möjlighet till anställning för nyanlända. Vi samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen och utbildningsföretaget Consensum.

Genom våra samarbeten anordnar vi rekryteringsträffar, där nyanlända som Arbetsförmedlingen valt ut får möjlighet att träffa företrädare för Vardagas verksamheter. Lämpliga kandidater erbjuds först praktik, sedan utbildning och så småningom möjlighet till anställning i Vardaga. Under praktikperioden läser man svenska parallellt, och tränar även språket på sin arbetsplats. 

500 praktikplatser under 3 år

Vardagas moderbolag Ambea tecknade i januari 2017 en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att under en treårsperiod ta emot 500 nyanlända för praktik, arbetsträning och möjlighet till anställning.

Syftet är att inom ramen för Arbetsförmedlingens satsning Sverige tillsammans och 100-klubben introducera nyanlända till omsorgsyrken och underlätta språkträning och integration. Bakgrunden är regeringens initiativ kring integration, där Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att hantera kontakter med arbetsgivare utifrån sina befintliga stöd och program.

Målet är att deltagarna ska vilja utbilda sig till undersköterska/stödpedagog via Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning, vilket kan leda till anställning i Vardaga eller Nytida. Under tiden kandidaterna arbetstränar ska de läsa svenska halva tiden.

Läs mer om projektet

Läs mer om Melat som fått jobb genom Vardagas samarbete med Migrationsverket och ABF

Dela eller skriv ut sidan: