Vårt kvalitetsindex är en färskvara

Varje dag året om presenterar vi på Vardaga ett uppdaterat kvalitetsindex som är kopplat till våra drygt åttio äldreboenden. Allt för att underlätta personliga val och bevisa vår tro på öppenhet när det gäller insynen i vår verksamhet.

För varje äldreboende som presenteras på vår hemsida anger vi ett kvalitetsindex högst uppe till höger. Vårt index är ett värde mellan 0 och 2 med två decimaler. Detta index uppdateras två gånger om året när nya mätningar sker och ny värden matas då in från vårt kvalitetsledningssystem Qualimax.

Men går kvalitet verkligen att mäta undrar vän av ordning? Blir inte ett index väldigt ytligt? Nej, i själva verket förhåller det sig precis tvärtom. Det aktuella värdet är en sammanvägning av hela 21 utvalda dimensioner av vår omsorg som mäts löpande innan de vägs in i helheten.

Qualimax täcker in allt som görs under ett dygn på ett äldreboende. Från nattliga rutiner och frukostens näringsvärden via dagens aktiviteter och lakansbyten till middagens dukning och kvällens medicinförberedelser. För att ta några exempel från vår komplexa och föränderliga verksamhet.

Här följer samtliga 21 mätområden som ryms i systemet: 

- Arbetsmiljö/säkerhet
- Avvikelsehantering och synpunkter/klagomål
- Demensakademin
- Dokumentation enligt Hälso- och Sjukvårdslagen
- Dokumentation enligt Socialtjänstlagen  
- Hälso- och sjukvård
- Introduktion för nyanställda/kompetensutveckling
- Kontinensvård
- Kost, måltider och måltidsmiljö
- Miljö
- Mötesforum
- Ny kund
- Omsorg stöd/kontaktman/närståendekontakt
- Profilering
- Samverkan
- Stimulans, upplevelse och aktiviteter
- Systematiskt utvecklingsarbete
- Säkerhet
- Tillsyn livsmedelshantering
- Uppföljning tidigare egenkontroll
- Värderingar/värdegrund