Steg för steg mot visionen

Kvalitetschef Lena Freiholtz om kvalitetsarbete och äldreomsorg

Hur har synen på kvalitet i äldreomsorgen förändrats?

- Om man ser en 20-30 år tillbaka så har det verkligen hänt mycket. Synen på de äldre som bor på våra boenden har förändrats till att vi nu finns till för dem. Förut var det lite mer åt andra hållet. För mig är det självklart att det är den äldre som ska styra och bestämma hur han eller hon vill ha sin vardag.

Vad utmärker just Vardagas kvalitetsarbete?

- Det finns många som har bra system men eftersom vi har arbetat så länge och också så konsekvent med kvalitetsutveckling vet jag att vi är branschledande. Vårt kvalitetsledningssystem Qualimax är tydligt, enkelt och har en bra transparens. Överhuvudtaget har vi ett synsätt där vi faktiskt vågar se brister och förbättringsmöjligheter. Om man har utgångspunkten att det är okej att lära av sina misstag, och jag tycker att det synsättet är oerhört viktigt, då kan man också höja kvaliteten på sikt. Ser man inte det då blir man inte heller bättre.

Är det viktigt att synliggöra den kvalitet man mäter?

- Ja, jag tror verkligen det. Kvalitetsarbete handlar mycket om att lära av varandra och jag är övertygad om att Vardaga blir bättre när vi hela tiden ökar transparensen och kan inspireras av varandras goda exempel. Sedan gör vi också livet lättare för alla som ska välja äldreboende och vill kunna se och jämföra. Men det kanske allra viktigaste med att vi nu visar upp vårt kvalitetsindex, det är att vi kan få igång en dialog med de äldre och deras närstående om varför siffrorna ser ut som de gör. Det är viktigt när man ser ett lågt eller ett högt värde att man ställer frågor och har ett resonemang kring det. Har vi till exempel tagit över ett kommunalt boende så kan ju de låga värdena betyda att våra processer inte är införda ännu.


Har du någon vision bortom ett högre kvalitetsindex?

- Absolut. Ett värde på säg 1.74 är ju bara en siffra och ett mått på var i kvalitetsmätningen man befinner sig. Själva grunden till varför vi arbetar så här systematiskt med kvalitetsarbete, är ju för att för att den enskilde äldre personen ska uppleva sig trygg och säker och trivas där han eller hon är. När vi kan nå dit, när den enskilde äldre personen upplever att han eller hon får det allra bästa möjliga hos oss, då har vi nått väldigt långt. Då lever vi upp till vår vision om att erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg.