Åtta medlemmar i Vardagas 100-klubb 2016

Vardagas totala resultat förbättrades återigen jämfört med tidigare år i Socialstyrelsens brukarundersökning 2016. Vardaga ligger nu över snittet för både kommunala och privata vårdgivare totalt. Och av Vardagas ca 80 äldreboenden var det åtta som uppnådde 100 procents övergripande kundnöjdhet. De har tilldelats en hedersutmärkelse som medlemmar i Vardagas ”100-klubb” och firat med tårta för boende och medarbetare.

Vardagas 100-klubb prisutdelning

Varje år genomför Socialstyrelsen sin Nationella brukarundersökning där personer över 65 år som har äldreomsorg besvarar frågor om hur de upplever det stöd och den omvårdnad som de får.

Vardagas resultat i undersökningen sammantaget har alltså förbättrats jämfört med 2015, med 1,3 procentenheter. I fjol låg snittresultatet på 82,3 procents nöjdhet, i år på 83,6. Totalen för både privata vårdgivare och kommuner ligger på 83 procent.

De åtta äldreboenden som har en kundnöjdhet på 100 procent är Gabriels gård i Sollentuna, Möjetorp och Kastanjen i Linköping, Mälarhem i Västerås, Höstfibblan i Täby, Nibblegården i Lund, Vickan i Kungsbacka och Söndagsgården i Farsta. Representanter från de flesta av boendena deltog i en prisceremoni i Solna i december, där även Vardagas och Nytidas årliga kvalitetspriser delades ut. De fick motta diplom som medlemmar i Vardagas ”100-klubb” av Vardagas affärsområdeschef Ulla Tansen.

I fjol var det sju Vardagaboenden som uppnådde 100 procents kundnöjdhet.

Dela eller skriv ut sidan: