Demensakademin fortsätter att certifiera Vardagas boenden

Sliverpark, Silverhöjden, Rotsundastrand och Vendelsögården, är de fyra Vardagaboenden som under våren har certifierats enligt Demensakademin. Därmed har Vardaga nu 30 certifierade boenden. Ytterligare två kommer att få sina certifieringar tidigt i höst. Till hösten påbörjar också ytterligare fem boenden sin utbildning.

Liselotte Björk  böjer sig fram över kvinna i lärosal

Nätverksträffar och reflektionsmöten

Inom Vardaga finns nu 150 särskilt utbildade demensansvariga. De ska bidra till att kunskapen upprätthålls på de certifierade verksamheterna. Två gånger om året sker nätverksträffar med de demensansvariga. På träffarna får de möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och får ta del av aktuell forskning och nyheter inom området.

– Det har ett stor värde att mötas och få prata ihop sig, att dela med sig av utmaningar och möjligheter med varandra. Det är också glädjande att se hur många som växer i sin roll i att leda andra medarbetare och hålla reflektionsmöten, säger Liselotte.

Reflektionsmöten hålls en gång i månaden på de boenden som är certifierade. Mötena är ett forum för att upprätthålla kompetensen och kunskapen hos alla medarbetare för att de ska fortsätta att arbeta strukturerat och med ett gemensamt förhållningssätt.

600 anhöriga har utbildats

Men Demensakademin vänder sig också till de anhöriga. Cirka 600 anhöriga har gått utbildning genom Demensakademin. Det ger en ökad förståelse mellan anhöriga och medarbetare, menar Liselotte.

– Många anhöriga som genomgått utbildningen har uttryckt att det är lite lättare att umgås med den som är sjuk när man fått förklaring på symptom och tips och råd hur man kan agera. När de anhöriga lär sig mer om sjukdomen ökar också deras förståelse för vårt arbete. Även medarbetarna får större förståelse för de anhörigas situation genom våra utbildningar.

Vad är det då man som medarbetare får med sig när man genomgått utbildningen?

Det handlar bland annat om att i än högre grad utgå från den enskilde omsorgstagaren och se dennes behov utifrån personens egen upplevelse och tolkning av omgivningen. Enligt Liselotte kan det vara en utmaning att inte fastna i att vilja ändra personens beteende utan att istället se över hur man själv och omgivningen agerar. 

– En annan viktig insikt brukar vara att inse hur betydelsefull man som medarbetare faktiskt är och det stärker yrkesrollen, säger Liselotte.

 Demensakademin erbjuder externa utbildningar

Demensakademin är en del av utbildningsverksamheten Lära och erbjuder också externa uppdragsutbildningar till kommuner, stiftelser och andra som möter äldre och personer med demenssjukdom. 

Dela eller skriv ut sidan: