Detta är kvalitet för mig!

Kristina Alexandersson är kvalitetsutvecklare vid Ambea kvalitetsavdelning och jobbar med kvalitetsfrågor på Vardaga. Här berättar hon kort om sin syn på kvalitet.

Vad är kvalitet i stöd och omsorg för dig?

 Porträttbild Kristina Alexandersson

 – Kvalitet kan vara så mycket, från det lilla till det stora. Det gäller att ha med sig kvalitetstänket hela tiden, att göra rätt från början.

– Vårt ledningssystem Qualimax har de processer, koncept, styrdokument och policys som behövs för att kunna göra rätt direkt och skapa en kvalitet så att våra boende upplever en trygg och säker omsorg som motsvarar deras behov. Kvalitet för mig innebär bland annat att vi uppfyller eller helst överträffar våra boendes krav, behov och förväntningar. Det bästa betyget vi kan få är när de är nöjda.

 

Dela eller skriv ut sidan: