Kvalitetsbokslut tredje kvartalet 2017

Sedan 2013 presenterar vi kvartalsvisa kvalitetsbokslut för Vardaga och systerföretaget Nytida. Syftet är att öppet och kontinuerligt redovisa relevanta kvalitetsparametrar, avvikelsehantering och extern granskning. I kvalitetsbokslutet för tredje kvartalet 2017 presenteras bland annat en rad priser och prisnomineringar för olika verksamheter

omslag kvalitetsbokslut kvartal 3 2017

”Belöningar och priser stimulerar till engagemang och utveckling i verksamheten. Därför är det så viktigt med såväl interna priser och belöningar som när omvärlden uppmärksammar och belönar. När till exempel Österbos äldreboende i Lund uppmärksammas med två olika nomineringar för det goda arbetet med att minska biverkningarna av läkemedel, så har Vardaga bidragit till en insats som är av värde för all äldreomsorg”, säger Lena Freiholtz, Ambeas kvalitets- och hållbarhetsdirektör.

Sammanfattning av kvalitetsrapporten 

Ambeas integrationsprojekt - 140 nya språk- och omsorgspraktikanter hittills under året.

En app för digital levnadsberättelse utvecklas i Linköping i samarbete mellan kommunen, Lära och Vardagas boende Gröna gården.

Nytida genomför brukar- och närståendeundersökningar för att mäta och höja kvaliteten.

Vardaga Silverpark har tilldelats White Guide-priset för Årets Seniormåltid. Vardaga är också nominerat till flera andra priser under hösten. 

Här finns kvalitetsbokslutet för tredje kvartalet.

Dela eller skriv ut sidan: