Kvalitetsbokslut kvartal 4, 2016

Nu är Vardagas och Nytidas kvalitetsbokslut för kvartal 4, 2016 framme.

omslag kvalitetsbokslut kvartal 4, 2016 

I detta berättar vi bland annat om våra kvalitetspris 2016 som för Vardaga gick till Bäckagården i Ängelholm, om förbättring för Vardaga i Socialstyrelsens brukarundersökning, speciellt för nöjdhet med mat och måltider samt att andelen allvarliga avvikelser har minskat sedan 2009 och har stabiliserats på en låg nivå om enstaka promille.

Dela eller skriv ut sidan: