Kvalitetsbokslut 2017

Sedan 2011 har Ambea, där Vardaga ingår, redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Från och med 2016 gör vi en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning. Vi gör också kvartalsvisa kvalitetsbokslut.

Kvalitetsbokslut

Under 2017 gör vi kvalitetsbokslut för varje kvartal som är gemensamma med vårt systerföretag Nytida.

Dela eller skriv ut sidan: