Kvalitetsbokslut 2013

Här kan du ta del av kvartalsvisa kvalitetsbokslut samt kvalitetsbokslutet för hela 2013.

Kvalitetsbokslut för hela 2013

Det samlade kvalitetsbokslutet görs gemensamt med vårt systerföretag Nytida. Du kan ladda ner det nedan:

Kvartalsvisa kvalitetsbokslut 2013

Från och med 2013 gör vi kvalitetsbokslut varje kvartal. Kvartal 1 och 2 är från den tid vi hade det gemensamma namnet Carema Care. Kvartal 3 och 4 är gemensamma med vårt systerföretag Nytida. Du kan ladda ner dem nedan:

 

Dela eller skriv ut sidan: