Längre än lagen kräver

längreänlagenkräver 

All äldreomsorg i Sverige regleras av Socialtjänstlagen, oavsett om den erbjuds i hemmiljö eller på ett äldreboende. Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun och i slutändan oss vårdaktörer en stor frihet att utforma vår omsorg efter högst skiftande situationer och önskemål. Förutsatt givetvis, att vissa grundläggande krav tillgodoses.

Socialtjänstlagen slår bland annat fast att verksamheten måste bygga på respekt för alla människors självbestämmande och integritet. Lagen talar också om att främja trygghet, jämlikhet och ett aktivt deltagande i samhällslivet med målet att frigöra och utveckla individens resurser. Allt det här är bra och viktigt, men bara en startpunkt för vårt arbete.

På Vardaga går vi längre än lagen kräver och tar äldreomsorgen till en nivå som vi själva definierar. Vi gör det genom ett kvalitetsarbete som vi vågar påstå är mer ambitiöst än någon annans. Vi gör det genom våra 7 000 experter på omsorg som arbetar på våra boenden runt om i landet. Och vi gör det genom ett unikt kvalitetsledningssystem som hjälper oss att erbjuda det vi tycker alla äldre och närstående har rätt att kräva: kvalitet varje dag.

            

Dela eller skriv ut sidan: