Patientsäkerhetsberättelser

Här hittar du patientsäkerhetsberättelser på de enheter där Vardaga också har ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser. Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse skrivas varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat göra det lättare att ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och underlätta för Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att utföra sin tillsyn. Det blir också enklare för allmänheten att ta del av informationen om hur vi arbetar med patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vad man gjort för att identifiera, analysera och minska risker, tillbud och negativa händelser i vården och vilka resultat som har uppnåtts i patientsäkerhetsarbetet. Det ska också finnas en beskrivning av hur man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart och när det ska ske.

Patientsäkerhetsberättelser från 2016

Patientsäkerhetsberättelser från 2015

 

Dela eller skriv ut sidan: