Hederspris till Bäckagården

Den 21 december delades Vardagas och systerföretaget Nytidas allra första Kvalitetspris ut. Detta skedde vid en högtidlig ceremoni på Hufvudsta Gård i Solna fick Söndagsgården i Farsta och Örbrinken 1 i Vårberg motta Vardagas respektive Nytidas Kvalitetspris. Hederspris i form av blommor och diplom delades även ut till övriga nominerande verksamheter där Bäckagården var en.

diplom hedersomnämnande till Bäckagården

 ”Kvalitetsarbetet är det viktigaste vi gör och det får aldrig gå på rutin. Priset är ett sätt att visa på de bra saker som görs och som sticker ut lite extra, samtidigt som det ska uppmuntra till fortsatt utveckling”, sa Ingrid Jonasson Blanck, som sitter i moderbolaget Ambeas styrelse och även är ordförande i styrelsens Kvalitetskommitté.

Dela eller skriv ut sidan: