Stigslund demenscertifierat

Stigslunds äldreboende är demenscertifierat av Silviahemmet. Detta innebär att samtliga undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på demensavdelningarna, samt alla gruppchefer, sjuksköterskor, verksamhetschefen och den aktivitetsansvarige har genomgått trestegsutbildningen i demensvård för att oavsett sjukdomsgrad, kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Utbildningen har bidragit till att vi reflekterar på ett nytt sätt över vad som händer och vi kan se hur Silviautbildningens palliativa vårdfilosofi kommer kunderna till gagn dagligen.

Man kan säga att vi till viss del fått en helt ny typ av omsorg, en djupare sådan, och det har också gett ökad arbetsglädje, något som också smittar av sig på kunderna.

Vårt mål är att alltid ha ett helhetsperspektiv i vården och i omsorgen av våra boende. Och för vården och omsorgen ska vara levande har vi kontinuerligt kompetensutveckling samt reflekterar över vårt arbete i regelbundna möten.   

Dela eller skriv ut sidan: