Nattsudd med Vardaga på Skånska Demensdagen

Tre kvinnor med ett dragspel och en gittarr

På den helt fullbokade Skånska Demensdagen den 6 oktober finns äldrepedagogen Carolina Vargas Bjelk från Vardaga Österbo i Lund med bland föreläsarna. Det handlar om det spännande projektet ”Nattsudd – Musik till natten”.

Som äldrepedagog har Carolina som huvuduppgift att erbjuda meningsfulla aktiviteter och ansvarar för det sociala innehållet i verksamheten på Österbo. Tillsammans med musikterapeuten och pedagogen Gitte Pålsson har hon utvecklat ett musikaliskt arbetssätt på Österbo, en vårdasång. Projektet har fått stöd från bland annat Region Skåne.

Det har fungerat väl, boende och medarbetare sjunger tillsammans i alla möjliga situationer. Ofta kan musikens makt verka lugnande på den som är orolig och mår dåligt av sin demenssjukdom. Och det kan man ju göra alla tider på dygnet. Därför har man gått vidare med ”Nattsudd på Österbo”, det vill säga musik dygnet runt.

Dela eller skriv ut sidan: