Brunkullan

Äldreboende omvårdnad 

Kvalitetsindex

2017-06-01

1.82

Kvalitetsindex

Vårt kvalitetsindex baseras på egenkontroller som görs två gånger om året på varje boende. Kvalitetsindex-siffran för just den här verksamheten baseras på den senaste genomförda egenkontrollen.

Kommentar:

I varje egenkontroll rapporterar verksamheten in värden mellan 0,00-2,00 för ett 20-tal kategorier. Cirklarna visar resultatet för de fyra kategorier som kan vara extra relevanta för den som söker efter ett boende.

Här finns vi: Klövervägen 8, 831 62 Östersund. Se på karta

Driftsform: Entreprenad

Praktiska råd när du väljer omsorg

Stöd och hjälp efter dina behov och önskemål

Brunkullans äldreboende är avsett för dig med omfattande omvårdnadsbehov och består av tre boendegrupper med 19 boende.

Vi ger stöd och hjälp efter dina individuella behov. Som boende får du en egen kontaktman som har ett huvudansvar för att du får det stöd och den service som beviljats. Vi arbetar för att du och dina anhöriga ska vara delaktiga både i planeringen och utförandet av stödinsatserna.

Vi driver sedan december 1997 verksamheten på uppdrag av Östersunds kommun.

 

Här finns vi: Klövervägen 8, 831 62 Östersund

Hitta hit: Sök via karta (öppnas i nytt fönster)

På boendet

Om boendet G

Antal avdelningar:

3 boendegrupper.

Antal lägenheter:

Det finns 18 lägenheter på boendet.

Antal våningar:

1

Byggår/Renovering:

Vi driver verksamheten sedan 1997.


Ditt egna boende G

Möbler:

Du möblerar med dina egna möbler och saker, utom den höj- och sänkbara sängen som vi står för.


Mat och måltider G

Dagens måltider:

Frukost, lunch, middag och mellanmål. Nattmål om du så önskar. Den som behöver specialkost får givetvis detta.

Så lagas maten:

Grönsaker, potatis, ris och pasta iordningsställs på plats. Övrig mat som huvudrätt och fräscha grönsaker och frukter levereras från Dafgårds och Menigo. Personalen bakar ofta till fikastunderna.

Helger och högtider:

Under fredag eller lördag kväll samt vid högtider erbjuder vi förrätt och ett glas vin. Vi firar alla traditionella högtider med god mat, fin dukning och eventuella specialaktiviteter.


Vår expertis

Vår inriktningG

Brunkullans äldreboende är avsett för dig som har stort behov av stöd och omvårdnad. Du får din egen lägenhet och service i en trygg miljö, meningsfulla och glädjerika dagar. Du erbjuds socialt umgänge och aktiviteter utifrån dina egna önskemål och förmågor.

Du får en egen kontaktman som har ett huvudansvar för att du får det stöd och den service som beviljats. Vi arbetar för att du och dina anhöriga ska vara delaktiga både i planeringen och utförandet av stödinsatserna.

Det är också viktigt att både du som boende och personalen är delaktiga och kan påverka verksamheten. Därför försöker vi bredda ansvaret för att utveckla kvalitet och innehåll. Det gör vi genom att bland annat i kvalitetsrådet ta vara på förbättringsförslag samt systematiskt analysera och åtgärda fel och brister.

Om du som bor på Brunkullan har direkta synpunkter finns en särskild rutin som garanterar att synpunkterna kommer till ledningens och kommunens biståndshandläggares kännedom och att åtgärder vidtas för att undanröja grunden för eventuella fel eller brister.

Den Goda DagenG

Vi arbetar efter ett koncept som vi kallar Den Goda Dagen. Det innebär att du själv väljer hur du vill forma din dag utifrån din förmåga och dina önskemål. Du ska ha möjlighet att behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du har behov av stöd och hjälp.

Våra medarbetare G

På Brunkullan finns ca 16 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska, sjuksköterska. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå.

Kollektivavtal är tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Ytterst ansvarig:

Verksamhetschef.

Mediciniskt ansvar:

På Brunkullan finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Du behåller din tidigare husläkare eller byter till den läkare som är knuten till Brunkullan genom vårdcentralen i närheten. Detsamma gäller tandläkare.

Omvårdnad:

Erfaren omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt, utanför din dörr.

Rehabilitering:

Vi har tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster som deltar i omvårdnadsarbetet. De kan upptäcka problem på ett tidigt stadium och ge det stöd som behövs. Detta ökar successivt också övriga medarbetares kompetens i och medvetenhet om vikten av att ha ett rehabiliterande förhållningssätt i alla situationer.


AktiviteterG

Inomhusaktiviteter:

På Brunkullan finns det personal som sjunger. Vi planerar tillsammans med aktivitetsrådet sångstunder, högläsning, gemensamma middagar och vi firar alla årstidsbunda högtider tillsammans.

Utomhusaktiviteter:

Alla på Brunkullan som vill delta i vårt försök att anlägga en trädgård är mycket välkomna.

Aktivitetsråd:

I aktivitetsrådet planerar vi gemensamma aktiviteter.


Så går det till

kontakta-platsakuten-0200810201 Vänd dig till Platsakuten för att få snabb hjälp med placeringar eller få information om någon av våra verksamheter. Du kan även skicka e-post till platsakuten@vardaga.se

Kontakta Brunkullan:

Verksamhetschef
Annika Liljenberg
Skicka e-post
Mobil: 073-377 55 80

Sjuksköterska

Tel: 063-101570
Mobil: 072-3711959

Avdelningar

Avdelning 1 tel: 063-101572
Avdelning 2 tel:  063-101577
Avdelning 3 tel:  063-101578
 

Fler kontakter