Anhörigträff med demensakademin

Du som är närstående till någon som bor på Lindegård är välkommen att delta i en cirkel med tre träffar med fokus på demenssjukdomar med start i april.

Syftet med träffarna är att ge kunskap, råd och stöd till närstående för personer som drabbas av sjukdom, tidigt i livet eller i samband med åldrandet.

Målet är att träffarna ska bidra till att det ska bli så bra som möjligt både för dem som bor på våra boenden och deras närstående. Har du en vän, granne eller någon annan som du vill bjuda med är de också varmt välkomna.

Tid och plats

Datum: 20 april, 11 maj och 25 maj
Tid: 17:30-19:30
Plats: Lindegård Bromma
Beckombergavägen 297

Träffarnas innehåll:

Träff 1

Hur sjukdom och framförallt demenssjukdom påverkar en personens förmågor. Vad personer i omgivningen kan göra för att underlätta när förmågor och minnet sviktar. Arbetssätt och metoder på verksamheten. Praktiska råd och tips.

Träff 2

Levnadsberättelsens betydelse för en bra omvårdnad. Hur och varför vi använder levnadsberättelsen i omvårdnadsarbetet. Vi ger också tips om andra sätt att berätta om en persons historia och tidigare liv.

Träff 3

Fokus på den här träffen är närståendes situation. Vi ser en kort film tillsammans där en närstående berättar om sina erfarenheter från att leva nära någon som drabbas av demenssjukdom. Utifrån filmen reflekterar vi över hur det kan påverka även närstående när en person drabbas av sjukdom.
Hur går vi vidare med anhörigstöd/utbildning på verksamheten?

Anmäl ditt deltagande till verksamhetschef Suzanne Habra senast 17 april.

Välkommen!
Liselotte Björk
Demensvårdskoordinator Vardaga Demensakademi

Dela eller skriv ut sidan: