Lindegård är ett av Vardagas profilboenden

Lindegård i Bromma är ett av Vardagas profilboenden, det vill säga ett boende med en särskild inriktning. På Lindegård finns en enhet med särskild inriktning för personer som drabbat av demens tidigt i livet, dels en enhet för personer över 65 år, med psykisk sjukdom (psykogeriatrik). Båda inriktningarna kräver ett speciellt bemötande och särskild kunskap.

interiör från Lindegård rum med soffgrupp, ljuskrona och eldstad

Att drabbas av demenssjukdom mitt i livet är tungt inte bara för den enskilde utan också för närstående och familj. Många gånger är den drabbade en person med jobb och en aktiv fritid och med make eller maka och hemmavarande barn. Ofta försöker familjen att att klara av situationen så gott det går. Till slut når de dock en punkt när det inte längre fungerar. Sorgen kan vara stor: för den demenssjuke som inte har fått leva klart sitt liv och för barnen som på ett plan mist sin förälder, han eller hon finns kvar men ändå inte. Närstående kan få stöd av anhörigföreningar. Men på Lindegård handlar en del av arbetet också om att stötta familjen, berättar Jeanette Winberg, som är verksamhetschef.

– Mår familjen bra så mår också den boende bra. Mitt mål är att den som är närstående ska kunna ha kvar sin tidigare relation som maka/make eller barn, så länge som möjligt, säger hon.

Hemlik miljö i vackert renoverade lokaler och aktiviteter efter de boendes önskemål och förmåga bidrar också till välbefinnande och till att skapa en så god vardag som möjligt.

– Vi går promenader eller är i den vackra trädgården. Men aktiviteter kan också vara att hjälpa till med vardagssysslor som att åka och handla, städa eller hänga tvätt, sådant som man har gjort i sitt tidigare liv, berättar Jeanette.

Psykogeriatrik

De boende som idag finns på Lindegårds avdelning för pyskogeriatrik är i åldern 75-80 år och har ofta en tidigare historia av psykiska svårigheter, missbruk eller en förvärvad hjärnskada. När dessa personer blir äldre får de svårt att klara av vardagen själva. Det sociala nätverket i form av närstående och vänner är många gånger litet och kontakterna sporadiska. Det kan också ha varit svårt för dem att ta emot hjälp från hemtjänst där personalomsättningen ibland är stor. Ett profilboende blir då lösningen. Här finns en högre bemanning än normalt och personal med stor kunskap. I den rofyllda miljön på Lindegård får de boende struktur, rutiner och kontinuitet på ett sätt som ger trygghet och lugn.

Dela eller skriv ut sidan: