Kullen demenscertifierat

Vi kan stolt berätta att Kullens äldreboende är demenscertifierat av Silviahemmet. Detta innebär att all personal som arbetar hos oss har fått särskild utbildning av Silviasystrarna. Målet är att kunna ge bästa möjliga livskvalitet för dig som har en demenssjukdom och dina anhöriga samt att fortsatt kunna bygga kompetensen inom arbetsgruppen.

Samtliga medarbetare har deltagit i en trestegsutbildning som ges av Stiftelsen Silviahemmet och utgår från den palliativa vårdfilosofin. Vårdpersonal från samtliga avdelningar, städpersonal, vaktmästare, chefer, aktivitetscoach och rehabiliteringspersonal har alla specialutbildats i demensvård.

För att få certifieringen krävs att 70 procent av medarbetarna klarar ett test och att 70 procent varit närvarande under hela utbildningen.

Vardaga investerar i utbildningen för att kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Dela eller skriv ut sidan: