Kullabo ej med i SoS brukar- och enhetsundersökning

Socialstyrelsens brukar- och enhetsundersökning: Socialstyrelsen genomför årligen brukar- och enhetsundersökningar för all äldreomsorg i Sverige. Målgruppen för Socialstyrelsens undersökningar är boenden med biståndsbeslut för personer över 65 år som antingen har hemtjänst eller bor i en viss typ av äldreboenden. Lindegård/Kullabo/Graninge är ett profilboende som inte stämmer överens med Socialstyrelsens målgrupp. Därför får vi som enhet och de som bor hos oss inte möjlighet att besvara undersökningen. Så här skriver Socialstyrelsen om detta:

De här enkäterna skickas till permanent särskilda boenden som utför insatser till personer 65 år och äldre, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), med verkställda beslut om permanent särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL. Boendet ingår inte i undersökningen om verksamheten enbart utför insatser i bostäder med särskild service enligt 5 kap. 7 § SoL.

Dela eller skriv ut sidan: