Silverpark

Äldreboende omvårdnad och demens 

Kvalitetsindex

2017-06-01

1.88

Kvalitetsindex

Vårt kvalitetsindex baseras på egenkontroller som görs två gånger om året på varje boende. Kvalitetsindex-siffran för just den här verksamheten baseras på den senaste genomförda egenkontrollen.

Kommentar:

I varje egenkontroll rapporterar verksamheten in värden mellan 0,00-2,00 för ett 20-tal kategorier. Cirklarna visar resultatet för de fyra kategorier som kan vara extra relevanta för den som söker efter ett boende.

Här finns vi: Kemistvägen 7 - 9, 183 79 Täby. Se på karta

Driftsform: Egen regi

Våra boendeformer och tjänster:

Korttidsboende/korttidsplatser, Profilboende, Äldreboende demens, Äldreboende omvårdnad, Äldreboende omvårdnad och demens.

Certifieringar och pedagogik:

Silverpark är certifierad enligt Vardagas Demensakademi

Praktiska råd när du väljer omsorg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 av 15 bilder

Ett modernt och levande äldreboende i Täby

Silverpark är ett nybyggt och modernt äldreboende i centrala Täby. Det är ett hemtrevligt, varmt och välkomnande boende för dig som vill ha det lilla extra och som tycker att mat, kultur och möjlighet till gemensamma aktiviteter är värdefullt.

Egen restaurang och lounge 

Lunch och middagar tillagas på Silverparks egen restaurang som drivs av en egen kock på plats. I anslutning till restaurangen finns en gemensam lounge och trädgård där boende och närstående kan umgås i en trevlig och avslappnad miljö.

Musik, fredagscocktail och hunden Primus 

Om du bor på eller besöker Silverpark kommer du säkert träffa på Primus – en utbildad vårdhund som sällskapar med boende, besökare och personal. Det finns många positiva aspekter med djur i vården och de brukar vara väldigt uppskattade. Vi erbjuder även aktiviteter lite utöver det vanliga, vad sägs om fredagscocktail, ost- och vinprovning eller sång och musik?

Personal med särskild demensutbildning 

Personalen som arbetar på Silverpark kommer att ha genomgått Vardagas utbildning och certifiering genom Demensakademin 

Se filmen om Demensakademin

Bo tillsammans på Silverpark 

På Silverpark finns det möjlighet till parboende på flera avdelningar. Lägenheterna är anpassade efter att par ska kunna bo tillsammans och samtidigt får sina individuella behov och önskemål tillgodosedda.

För dig finns plats hos oss 

Vi välkomnar dig som drabbats av demens, somatiska eller psykogeriatriska sjukdomar och är över 65 år. Du ansöker om plats genom din biståndshandläggare. Så här går det till praktiskt att ansöka om en plats 

Vi välkomnar kunder från hela landet. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ger dig rätt att söka äldreboende i den kommun du själv önskar. Du gör det genom att kontakta den kommun du vill flytta till.

Här finns vi: Kemistvägen 7 - 9, 183 79 Täby

Hitta hit: Sök via karta (öppnas i nytt fönster)

På boendet

Om boendet G

Silverpark är ett nybyggt och modernt äldreboende i Täby som öppnades under hösten 2015. Det är ett hemtrevlig, varmt och välkomnande boende för dig som vill ha det lilla extra och som tycker att mat och kultur är viktigt.

Antal avdelningar:

7 avdelningar

Antal lägenheter:

62 lägenheter

Antal våningar:

4 våningar inklusive entréplan

Byggår/Renovering:

Färdigställt 2015


Ditt egna boende G

Se ritning över lägenheterna vid Silverpark

Storlek:

30 kvadratmeter

Standard:

Toalett, dusch och trinettkök finns.

Möbler:

Alla boenderum utom de för korttidsboende kan man möblera med egna möbler. Det finns höj- och sänkbar säng på alla boenderum. På korttidsboendet finns även sängbord, bord och stolar.

Larm:

Det finns trygghetslarm och  hotell-lås till rummen på psykogeriatriken och plan 1.


Gemensamma ytor G

Inomhus:

En viktig del i umgänget på Silverpark är måltiderna. Lunch och middag äter vi alltid tillsammans i trevligt umgänge ute på avdelningarna. På entréplan finns även en lounge och på plan 4 en liten hårsalong.

Utomhus:

Det finns gemensam balkong på varje plan samt en trädgård vid entréplan


Mat och måltider G

Dagens måltider:

Maten är en central del av Silverpark. Frukost och mellanmål tillagas på varje avdelning. Lunch och middag tillagas i vår egen restaurang som vi sen äter tillsammans på varje avdelning. På helgerna dukar vi upp med god mat och fint porslin.

Så lagas maten:

En egen kock tillagar lunch och middagar. Det finns även möjlighet till bakning på avdelningar samt tillgång till ett gemensamt aktivitetskök för exempelvis bakning, pralinkurser med mera.

Helger och högtider:

Vi genomför bland annat helgdukningar då vi dukar med finporslin, vi firar högtider tillsammans med mat och dryck och anordnar särskilda middagar med olika teman.

Restauranger:

Restaurang finns i huset.

Cafeteria:

Cafeteria finns i nära belägna Täby centrum.

Måltidsråd:

Måltidsrådet träffas ungefär 8 gånger per år och går då igenom synpunkter och utveckling av maten. Det finns även en måltidsansvarig, måltidsombud för de olika avdelningarna samt boenderepresentanter.


Närmiljö och serviceG

Kommunikationer:

Boendet ligger nära Roslagsbanan, busshållplats samt bilparkering. Täby galopp och Täby centrum ligger också i nära anslutning till Silverpark.

Omgivningar:

Silverpark ligger nära beläget Ensta friluftsgård bestående av bland annat skog, fina promenadvägar och ängar.

 

Service:

Boendet ligger mycket nära Täby centrum som är ett av Europas största köpcentrum. Där finns tillgång till shopping och service inom en mängd olika områden, bland annat fotvård, frisör, bank/post och matbutiker. Det finns även ett samarbete med fotvårdare samt frisör som kommer regelbundet till Silverpark.


Vår expertis

Vår specialitet/inriktningG

Till Silverpark är du över 65 år i behov av vård och omsorg med beviljat biståndsbeslut välkommen. Vi erbjuder vård med olika inriktningar, exempelvis en avdelning för dig med demenssjukdom, en avdelning för dig med psykogeriatriska behov (psykiatrisk vård för äldre) samt avdelningar för permanent boende om du är i behov av stöd på grund av somatiska- eller demenssjukdomar.

Vi erbjuder även korttidsboende för boendeutredning då våra tvärprofessionella team bestående av omvårdnadspersonal, rehab-personal och sjuksköterskor undersöker de framtida omvårdnadsbehoven.

Silverpark är ett levande hus där måltidsupplevelsen och aktiveter är viktiga. Du som boende är i centrum och arbetet planeras i team om undersköterskor, sjuksköterskor, rehabiliterings-personal och läkare.

Påverka ditt egna boende

Inför inflytt hos oss får du eller din närstående/god man/förvaltare fylla i en levnadsberättelse. Med utgångspunkt bland annat i ditt biståndsbeslut och din levnadsberättelse upprättar vi en genomförandeplan där du som boende får möjlighet att påverka hur stödet ska utformas. Genomförandeplanen följs sedan upp minst två gånger per år tillsammans med dig och/eller den du vill ska föra din talan. Du har även möjlighet att engagera dig i vårt boenderåd där vi tillsammans planerar och utvecklar verksamheten.

Den Goda DagenG

Vi arbetar efter ett koncept som vi kallar Den Goda Dagen. Det innebär att du själv väljer hur du vill forma din dag utifrån din förmåga och dina önskemål. Du ska ha möjlighet att behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du har behov av stöd och hjälp.

Våra medarbetare G

På Silverpark finns ca 11 medarbetare (alla anställningsformer).  Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska, sjuksköterska. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå. Kollektivavtal är tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Ytterst ansvarig:

Den ytterst ansvarige verksamhetschefen är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom nationella ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer.

Avdelningsansvarig:

Avdelningsansvariga är gruppchefer som är utbildade undersköterskor.

Omvårdnad:

Gruppcheferna är utbildade till undersköterskor och finns på varje plan. Gruppcheferna har erfarenhet från äldreomsorg samt psykogeriatrik. Nattbemanning består av en undersköterska per plan samt en sjuksköterska. All tillsvidareanställd personal kommer att få en gemensam utbildning genom Vardagas Demensakademi.

Rehabilitering:

Egen sjukgymnast och arbetsterapeut finns på boendet.


AktiviteterG

Det sociala livet och möjligheten till aktivitet är viktigt på Silverpark. Vi har en egen aktivitetsansvarig som uteslutande arbetar med att anordna gruppaktiviteter, utflykter och att veckovis ta fram aktivitetsscheman. Vår lounge i entrén är en viktig träffpunkt. För dig som utöver basutbudet av aktiviteter önskar gå en studiecirkel så kommer vi försöka erbjuda detta till självkostnadspris via externa organisationer.

Varje vecka:

Återkommande aktiviteter anslås på webben samt på avdelningarna efter att synpunkter inhämtats från dig som boende, exempelvis genom aktivitetsråd. Större aktiviteter anslås på avdelningarna samt mailas/postas ut till närstående med månadsbreven.

Utomhusaktiviteter:

Det finns en trädgårdsgrupp som bland annat planterar till balkongerna och trädgården. Det finns även en inhägnad trädgård för promenader och strax intill Silverpark ligger också Ensta friluftsgård. 

Aktivitetsråd:

Aktivitetsrådet samlas en gång per månad. Där deltar bland annat aktivitetsansvariga på de olika våningsplanen, en aktivitetsvärd/värdinna, och närstående. Där diskuteras aktivitetsutbudet och idéer och tankar kring kommande aktiviteter.


Anhöriga/närstående G

Anhörigträff:

Anhörigträff anordnas två till fyra gånger per år, dit du som närstående är välkommen. Vi diskuterar aktuella frågor, bjuder in till föreläsningar, gemensamt firande av högtider med mera.

Anhörigråd:

Till anhörigråd är en närståenderepresentant från varje avdelning välkommen tillsammans med verksamhetschef, gruppchef och aktivitetsvärd/värdinna. Rådet träffas två gånger per termin.


Så går det till

kontakta-platsakuten-0200810201 Vänd dig till Platsakuten för att få snabb hjälp med placeringar eller få information om någon av våra verksamheter. Du kan även skicka e-post till platsakuten@vardaga.se

Kontakta Silverpark:

Verksamhetschef
Ximena Samuelsson
Skicka e-post
Telefon: 08-518 353 01
Mobil: 073 - 852 96 06

Tf. Gruppchef, psykogeriatrik

Asra Aman-Ali,  08-518 353 04

Gruppchef plan 1

Jenny Sjöström 08-518 353 03

Gruppchef plan 2

Asra Aman-Ali 08-410 457 25

Gruppchef plan 3

Annelie Ekblom 08 – 518 353 05

Sjuksköterska

Sjuksköterska telefon 1
08-518 353 07
Sjuksköterska telefon 2
08-518 353 08

Sjukgymnast

Malin Nägling  08-518 353 09

Arbetsterapeut

Elisabeth Kallin 08-518 353 10

Aktivitetsansvarig

Susann Ekman 08-518 353 11

Kock

Karoline Nordefors 08-518 353 12

Avdelningar

Avd 0 08-518 353 13
Avd 1A 08-518 353 14
Avd 1B 08-518 353 15
Avd 2A 08-518 353 16
Avd 2B 08-518 353 17
Avd 3A 08-518 353 18
Avd 3B 08-518 353 19


FAX 010 – 150 53 63

Fler kontakter

Måltiderna i menyerna serveras rullande under sex veckor med årstidsvariation. Lokala avvikelser kan förekomma på enskilda boenden.