Grillfest Högalid

Torsdagen den 17 september bjuder vi in boende, anhöriga och personal till den årliga grillfesten.

Vi bjuder på grillad korv och dryck. Underhållning står som vanligt Markus Rosén för. Ta med varma kläder. Vi hoppas nämligen på uppehållsväder så vi kan vara på innergården.

Mat och underhållning startar kl 17 och pågår under cirka en timmes tid.
Klockan 18.30 samlas sedan de anhöriga som önskar i träffpunkten för en anhörigträff/informationsträff. Där deltar verksamhetschef, gruppchefer samt aktivitetsansvarig.

Anmäl hur många som kommer till grillfesten till avdelningen så vi kan planera mängden mat. Gör anmälan senast den 11 september.

Varmt välkomna till årets grillfest!

Boende- och närståenderåd

Jag vill även passa på att bjuda in er boende och anhöriga till årets kvarstående boende- och närståenderåd som ligger förlagda onsdagen den 4 november kl 15-16 samt onsdagen den 16 december kl 15-16.

Följ oss på Instagram

Högalid finns att följa på Instagram under namnet ”vardagahogalid”. Följ oss gärna där så får du lite inblick i vad som händer i verksamheten. Du kan även se information rörande Högalid på vår hemsida www.vardaga.se.

Vänliga hälsningar

Ida Ek, verksamhetschef 0733-271588
Borgny Andersson, gruppchef 0723-524858
Marie Christiansson, gruppchef 0708-876881
Emely Christiansson, akt.ansvarig 0768

Dela eller skriv ut sidan: