Vår äldreomsorg och äldrevård

Målet med vår äldreomsorg och äldrevård är att varje dag ska kännas bra. Både när det gäller boende, mat, aktiviteter och socialt umgänge. För oss är det alltid dina behov och önskemål som styr. Oavsett vilken hjälp du behöver.

Vardaga erbjuder bland annat äldreboenden, dagverksamhet och hemtjänst. Här kan du läsa me...

Har du en kropp som börjat strejka? Har du en demenssjukdom? Här kan du läsa mer om några ...

Ditt boende hos oss är ditt hem och vårt mål är att du ska trivas. Omsorg och service ska ...

Demensakademin i Vardaga är en funktion som finns sedan 2013. Demensakademins mål är att k...

Inom Ambea och Vardaga bedrivs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vi samarb...

Sedan 2008 samarbetar Vardaga med Ung Omsorg. Det är ett företag som anställer ungdomar me...