Utbildning framtagen av Svenskt Demenscentrum

Stiftelsen Svenskt Demenscentrum har tagit fram en utbildning som i första hand riktar sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom.

Svenskt Demenscentrum är en stiftelse som arbetar för att samla och sprida information om demenssjukdomar. Som ett led i det arbetet har man tagit fram utbildningen "Demens ABC plus Anhöriga". Utbildningen är webbaserad och riktar sig framförallt till anhöriga av demenssjuka.

Utbildningen är avgiftsfri och består av filmer, bildspel och goda råd om hur man kan agera i svåra situationer.

Dela eller skriv ut sidan: