BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens

Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens.

Den omfattar en rad olika symptom och det kan handla om psykiatriska symptom som hallucinationer och vanföreställningar eller rent beteendemässiga som skrik, rop eller störd dygnsrytm. 

Mer information om BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens

Dela eller skriv ut sidan: