Benskörhet eller osteoporos

Benskörhet, så kallad osteoporos, är ett medicinskt tillstånd som främst drabbar äldre kvinnor på grund av den minskade halten av det kvinnliga könshormonet östrogen. Benskörhet kan leda till frakturer, brott i skelettet. En bidragande orsak till frakturer är också den fysiska inaktivitet som finns hos äldre personer. Frakturer kan inträffa i alla kroppens ben, men de delar av kroppen som är mest drabbade av benbrott är ben och armar.

Frakturer läker av sig själva under tre till sexton veckor, beroende på vilket ben och var på benet det är brutet. Skelettdelarna kan dock behöva fogas ihop i rätt läge för att underlätta korrekt läkning.

För att undvika frakturer på grund av osteoporos arbetar vi med att stimulera fysisk aktivitet samt så lång det är möjligt att förebygga fall. Ansvarig läkare kopplas in om behandling med läkemedel är aktuell.

Mer information om benskörhet eller osteoporos

Dela eller skriv ut sidan: