Depression och ångest hos äldre

Depression och ångest är olika uttryckssätt för samma bakomliggande sjukdom där individuella skillnader avgör vilken bild som framträder med de huvudsakliga symptomen som nedstämdhet och oro.

Depression drabbar äldre oftare än yngre. Ungefär 5 procent av Sveriges befolkning lider av depression och undersökningar har visat att minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män någon gång under livet kommer drabbas av depression som kräver behandling.

Depression är en sjukdom som många drabbas av. Omkring fem procent av alla vuxna får någon gång i livet av en depression där de behöver hjälp från sjukvården. Den som är deprimerad känner sig ofta nedstämd utan någon påtaglig orsak, känner ångest, får svårt att sova eller tappar matlusten. Depressionen kan även yttra sig som kroppsliga symtom. En djup depression kan ge självmordstankar och i värsta fall leda till självmordsförsök.

Mer information om depression och ångest hos äldre

Dela eller skriv ut sidan: