Diabetes hos äldre

Hos personer som är över 75 år är diabetes, eller åldersdiabetes, ofta en sjukdom utan yttre symptom. Men symptom såsom urininkontinens, prostatabesvär, förståndsmässig (kognitiv) nivåsänkning, depression, förvirring, trötthet, minskat välbefinnande kan uppkomma.

Mer information om diabetes hos äldre

Dela eller skriv ut sidan: